O mně

MAGDA KARTÁKOVÁ

„Umění je jako pojídání čokolády, ochutnáte a nemůžete přestat.“

O MNĚ A MOJÍ CESTĚ TVORBY

Od malička se zabývám grafikou a výtvarným uměním. Kreslím, maluji a ilustruji na zakázku. Občas se věnuji sochařství, klasickým grafickým technikám i tetování. Využívám počítačové grafiky, kreslím originální díla, která jsou charakteristické mým rukopisem.

STUDIUM

Během studování osmiletého gymnázia J.R. v Chrudimi jsem pravidelně docházela do ZUŠ a rozhodla se vykročit uměleckým směrem i v životě. Po maturitě mě přijali do bakalářského programu na univerzitu UHK na výtvarný obor Grafická tvorba – multimédia.

Během studijních let, jsem vyjela na zahraniční program Erasmus a studovala na univerzitě UMCS v polském Lublinu. Škola umožňovala studovat více uměleckých oborů a zároveň poskytovala lepší technickou vybavenost. Jelikož mě baví poznávat nové techniky, zvolila jsem si nově malířství, sochařství, sítotisk a litografii. Pobyt na polské fakultě výtvarných umění mi dal hodně odborných zkušeností a nových dovedností. Bakalářský program jsem završila prací dvou rozměrných malovaných obrazů, pomocí akrylu, na téma přírodních kompozic.

ZAMĚŘENÍ

Zaměření oboru bylo především na grafický design a multimédia. Přineslo mi osvojení moderní počítačové grafiky a grafických programů vektorové, rastrové i 3D grafiky.

Díky zkušenostem s kresbou a grafickými technikami, které mi studium přineslo, si poradím s tradičními technikami z výšky a z hloubky jako jsou linoryt, technika suché jehly či rytina, které vyžadují nutné zvládnutí kresby a anatomie. 

Kromě studia uměleckého oboru mám za malířské i sochařské kurzy, plenéry, sympozia a umělecké workshopy.

Po škole jsem našla uplatnění hlavně jako grafik na volné noze. Mám zkušenosti s tvorbou plakátů, programů akcí, logotypů, poukazů, návodů, bannerů, pozvánek, vizitek či obalů. Našla jsem uplatnění především jako grafik, designér, návrhář, restaurátor a copywrigter. Na zakázku tvořím kresby, ilustrace, sošky, loutkové hlavičky a malované obrazy.

ART IS WORK

curriculum vitae

ŽIVOTOPIS

VZDĚLÁNÍ

2011 – 2015 Univerzita Hradec Králové,
obor Grafická tvorba – multimédia, bakalářské studium,
zakončeno státní zkouškou z dějin umění a grafiky

2014 – 2015 Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Polsko
obor Grafika, Sochařství, Malířství,
studentský program Erasmus

2003 – 2011 Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim,
zakončeno maturitní zkouškou

KURZY

kurz Letní Akademie kresby a malby na AVU
kurz knižní vazby pod záštitou UMPRUM
workshop architektury Martina Rajniše od FAVU
kurz malování v plenéru, UHK – Řecko
sochařský workshop, UMSC v Lublině – Polsko
školení vedoucích mezinárodních workcampů, INEX-SDA – Německo

DOVEDNOSTI

uživatelská znalost MS Office, redakčního systém WordPress
• Adobe Creative Suite – Illustrator, Photoshop, After Effects, In Design
Základy 3D grafiky – 3D Max, ScatchUp

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2019 – současnost
Designer, grafické práce na zakázku, Barons leather work, s.r.o.
– grafické práce, kresba návrhů a motivů, realizace kožených kabelek a peněženek, tetování na zakázku, vedení workshopů

Grafik, grafický design, Checklister.eu, Pavel Zaněk
– grafické práce, návrh a tvorba grafického designu, zpracování vizuální identity infografika, bannery, návrhy webdesignu apod.

Restaurátor, oprava a restaurování památek, BcA. Zdeněk Šmahel
– restaurování architektury, Regionální muzeum v Chrudimi, Kostel v Poličce, hrobka Popperových – Josef Gočár

2018
Dekoratér, tvorba interiérového designu, Möebelix a.s.
– navrhování a realizace designu prezentačních kójí, dekorování nábytku a interiérů pro Čechy a Slovensko

2017
Externí grafik a výtvarník, Regionální muzeum v Chrudimi
– tvorba počítačové grafiky pro edukační programy, realizace interaktivní deskové kulisy

2016
Externí copywrighter, psaní textů, Vivantis, a.s.
– tvorba reklamních článků a obsahů pro firemní blog a webové stránky

2016
Externí redaktor, tvorba článků, CreativeLife.cz
– psaní o umění a kreativních činnostech do online magazínu, editace textů a úprava fotografií

2015
Grafik, tvorba grafiky, AZ Computers.cz, Alexandr Zlesák
– tvorba bannerů a logomanuálů, reklamní letáky a tiskoviny, redesign loga apod.

“Do každé tvorby se snažím přenést kousek sebe samotné.”